UFORUTSIGBART: – Det finnes ingen forutsigbarhet i systemet. Jeg vet ikke om noen andre bransjer der alle jobbene blir lagt i vektskåla hvert fjerde år, sier hovedtillitsvalgt Frode Monsen i Din Utvikling.

Foto

Privat

Din Utvikling

Masseoppsigelser etter tap på Nav-anbud

Publisert: 13. juni 2019 kl 12.58
Oppdatert: 13. juni 2019 kl 13.52

For fem år siden besluttet regjeringen å sette Nav-tiltakene avklaring og oppfølging ut på anbud. Det innebar at kommersielle selskaper kunne konkurrere om kontrakter som tidligere var forbeholdt forhåndsgodkjente attføringsbedrifter.

Din Utvikling var den store vinneren i anbudskonkurransene som ble gjennomført i 2015 og 2016. Selskapet vant store kontrakter i en rekke fylker og ekspanderte raskt. Både i 2016 og 2017 var selskapet den største leverandøren av tiltak til Nav. I fjor var det bare Fretex som var større.

Anbudstap i Viken

Kontraktene som ble inngått da de to tiltakene ble satt ut på anbud, hadde en varighet på fire år. Derfor er Nav nå i gang med nye anbudsrunder, og resultatene er dramatiske for din Utvikling.

Selskapet har gått på sviende nederlag i alle anbudskonkurransene for oppfølgingstiltaket i de nye Nav-regionene Øst-Viken og Vest-Viken, som tilsvarer Østfold og Akershus. (Vest-Viken inkluderer også Buskerud, men Buskerud-delen av Vest-Viken har ikke vært med i anbudsrunden som nå er gjennomført.)

Det har vært stang ut i stedet for stang inn.

Anbudskonkurransene der Din Utvikling har deltatt, men ikke nådd opp, er gjennomført i følgende områder:

Saken fortsetter under annonsen

Øst-Viken: Fredrikstad, Sarpsborg, Indre Østfold, Moss, Follo, Lillestrøm og Nedre Romerike

Vest-Viken: Asker og Bærum

(Mer informasjon om de nye Nav-regionene finner du her:)

Foto

NEDBEMANNING: – Vi er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte, både når det gjelder lover og regler og ved å vise respekt for dem som er berørt, sier administrerende direktør Jon Sivert Nielsen i Frisk Utvikling.

Masseoppsigelser

Konsekvensen av tapene i Navs anbudskonkurranser er at Din Utvikling må si opp store deler av arbeidsstokken.

– Totalt kan det bli opptil 120 ansatte som må gå. Det utgjør om lag halvparten av alle ansatte i Din Utvikling, forteller administrerende direktør Jon Sivert Nielsen i Frisk Utvikling.

Saken fortsetter under annonsen

Din Utvikling gikk i fjor sammen med selskapet Oppfølgingsenheten Frisk og dannet Frisk Utvikling. De to selskapene har imidlertid fortsatt sin virksomhet uavhengig av hverandre etter sammenslåingen.

– Vi må dessverre se at Din Utvikling ikke har nådd opp i konkurransene i Øst-Viken og Vest-Viken. Det er fryktelig leit. Å tape der man ikke er til stede er en ting, men når man taper der man har dyktige ansatte, innebærer det at bemanningen må reduseres, sier Nielsen.

Hard konkurranse

Han konstaterer at konkurransen om Nav-kontraktene har vært hard.

– Det har vært 15-20 tilbydere på hvert eneste anbud. En rekke steder har vi vært rangert som nummer to. Det er små marginer, og det har vært stang ut i stedet for stang inn.

Nedbemanningene vil skje på ni forskjellige steder i Øst-Viken og Vest-Viken, forteller Nielsen.

– Det er heldigvis ikke så mange på hvert sted, så det er ikke som når en hjørnesteinsbedrift blir lagt ned. Mulighetene for å få ny jobb for våre ansatte burde være gode, men det er selvfølgelig vanskelig inntil noe nytt er på plass for de som er berørt.

Saken fortsetter under annonsen

Det er litt paradoksalt at det nettopp er Din Utvikling som nå må gjennom en dramatisk nedbemanningsprosess.

Noen har allerede fått oppsigelser, mens resten av oppsigelsene vil komme i løpet av juni.

– Vi er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte, både når det gjelder lover og regler og ved å vise respekt for dem som er berørt. For dem er det en veldig vond melding å få, og det er en vond melding å gi, sier Nielsen.

Omstridt selskap

Det er litt paradoksalt at det nettopp er Din Utvikling som nå må gjennom en dramatisk nedbemanningsprosess. Det skjer relativt kort tid etter at selskapet har ansatt svært mange veiledere i faste stillinger og vært igjennom en prosess der målet har vært å sikre de ansatte gode og trygge arbeidsvilkår.

Da Din Utvikling vant anbudskonkurransene i 2015 og 2016 var flere hundre veiledere tilknyttet selskapet. Men bare et fåtall av disse var fast ansatt: De aller fleste var selvstendig næringsdrivende konsulenter som leverte tjenester til Din Utvikling.

Det er en fordel å ha fast ansatte.

Saken fortsetter under annonsen

Din Utvikling fikk hard kritikk for denne innleiepraksisen, blant annet fra fagbevegelsen og fra politikere. Også Nav uttrykte bekymring for en smitteeffekt av Din Utviklings forretningsmodell: at den kunne bidra til å undergrave prinsippet om at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Lovstridig praksis

Kritikken mot Din Utvikling førte til at Nav i 2017 hyret advokatselskapet Wiersholm til å gjøre en juridisk vurdering av om Din Utviklings innleiepraksis var i overensstemmelse med norsk lov. Vurderingen konkluderte med at det var den ikke.

Ifølge Wiersholm var Din Utviklings forretningsmodell i strid både med norsk lov og med selskapets avtale med Nav.

Din Utvikling tok Wiersholms rapport på største alvor, påpeker Jon Sivert Nielsen, og endret praksis. Selskapet gikk fra å basere virksomheten på oppdragstakere til å ansette karriereveiledere i faste stillinger og inngikk i februar i fjor tariffavtale med Handel og Kontor (HK).

Omleggingen har vært positiv for selskapet, sier Nielsen.

– Det er en fordel å ha fast ansatte. Det gir en annen bedriftskultur enn når man bruker innleide konsulenter.

Saken fortsetter under annonsen

Det må kunne legges føringer som gir større trygghet for arbeidsplassene.

Skryt fra ansatte

De ansatte berømmer ledelsen for den prosessen som er gjennomført i selskapet.

– For oss var det veldig positivt at bedriften valgte å følge anbefalingene i Wiersholm-rapporten. Det førte til at det ble ansettelser over hele linja. Flere hundre ble ansatt. Din Utvikling har vist vilje og evne til å strekke seg slik at vi har kommet langt i å få til trygge og gode arbeidsvilkår for de ansatte, sier hovedtillitsvalgt Frode Monsen i Din Utvikling.

Det som er oppnådd, står imidlertid nå i ferd med å bli rasert som følge av Navs anbudssystem, konstaterer Monsen. Han er kritisk til den manglende jobbsikkerheten i et system der man ikke kan planlegge for mer enn fire år av gangen.

Systemet innebærer at de som på oppdrag fra Nav skal hjelpe jobbsøkere med å komme inn i trygge, faste jobber, selv har minimalt med jobbsikkerhet.

– Det finnes ingen forutsigbarhet i systemet. Jeg vet ikke om noen andre bransjer der alle jobbene blir lagt i vektskåla hvert fjerde år, sier han.

Etterlyser endring

Monsen mener systemet får noen merkelig utslag. Mens de som taper anbudskonkurranser, må nedbemanne, må de som vinner, ansette flere folk.

– Vi som jobber hos selskapene som taper, søker og får jobb hos dem som vinner. Der gjør vi nøyaktig samme jobben som vi gjorde før.

Monsen etterlyser en endring i systemet. Han konstaterer at anbudssystemet er politisk besluttet, men etterlyser en gjennomgang av kriteriene Nav stiller ved anbudskonkurransene.

– Det må kunne legges føringer som gir større trygghet for arbeidsplassene, sier han.

Anbudsvinnere

Dette er vinnere av anbudsrundene som er gjennomført i Øst-Viken og Vest-Viken for oppfølgingstiltaket.

Øst-Viken:

Follo og Indre Østfold: Fretex Jobb og Oppfølging
Fredrikstad, Sarpsborg, Lillestrøm og Nedre Romerike: Sens Utvikling
Moss: Personalpartner

Vest-Viken:

Bærum: Sonans Karriere
Asker: Job Learn

 

Nav-tiltak på anbud

  • I 2015 ble Nav-tiltakene oppfølging og avklaring satt ut på anbud, og etter anbudskonkurranser ble det inngått kontrakter med kommersielle tiltaksleverandører, arbeidsinkluderingsbedrifter og enkelte ideelle aktører om gjennomføring av tiltakene på vegne av Nav.
  • Kontraktene som ble inngått, hadde som hovedregel en varighet på fire år. Det innebærer at kontraktene i ferd med å utløpe, og Nav er derfor i gang med nye anbudskonkurranser.
  • Den første anbudskonkurransen ble utlyst 18. januar i år. Deretter har Nav utlyst anbudskonkurranser på løpende bånd.
  • Ved utgangen av februar var det utlyst konkurranser på leveranser til en samlet verdi av om lag 1,6 milliarder kroner over fire år.
  • Kontraktene som ble utlyst i januar og februar gjaldt gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak i Øst-Viken, Vest-Viken, Agder, Møre og Romsdal og Vestfold.