– Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv, sier leder i Fagforbundet Mette Nord. 

Foto

Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Fagforbundet

– Undergraver streikeretten med tvungen lønnsnemd

Publisert: 24. juni 2019 kl 09.38
Oppdatert: 24. juni 2019 kl 15.05

Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte søndag partene i sykehusstreiken inn til møte, og orienterte om at regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken som har pågått siden 29. mai.

Fagforbundets leder Mette Nord sier i en pressemelding at de er «overraska, skuffa og sinte over at regjeringa stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd».

– Det er sterkt provoserende at høyreregjeringa griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv. Regjeringa undergraver nå streikeretten og svekker dermed også den norske modellen og samarbeidet i arbeidslivet.

Hun forklarer videre at årsaken til at medlemmene har streiker er fordi det er «blodig urettferdig at dem med små deltidsstillinger og lave inntekter ikke får rett til pensjon, slik andre ansatte får».

– Streiken har vist at folk flest også mener at dette er blodig urettferdig, sier hun.

Liv og helse rammes

For de fagorganiserte er det helt uforståelig at regjeringa hevder at det nå er fare for liv og helse. De mener på sin side at det har hatt et svært ansvarlig streikeuttak ved sykehusene og gjort alt som står i deres makt for å hindre at konflikten rammer pasientene.

Saken fortsetter under annonsen

– Fra første dag av streiken har vi gjort det klinkende klart at vi ville innvilge søknader om permisjon fra streiken, nettopp for å unngå at liv og helse rammes, sier hun.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har til tross for dette ikke sendt Fagforbundet en eneste dispensasjonssøknad.

Krever opprydding

Medlemmer i sykehusene har ført en streik for at flere tusen deltidsansatte som har mindre enn 20 prosent stillinger, skal få rett til pensjonsopptjening.

– De har vist kampglød og solidaritet ved å streike for kollegaer som ikke har samme rett til pensjon som de har selv, sier Nord.

I en meningsmåling gjennomført av Sentio svarte 91 prosent av de spurte at de støtter kravet om at også deltidsansatte må få pensjon.

– Det er altså brei og sterk folkelig støtte til kravet om pensjon fra første krone, som sykehusdirektørene og helseforetaka har avvist, slår Nord fast.

Saken fortsetter under annonsen

Fagforbundet krever at regjeringa tar ansvar, og gir beskjed om at de streikende har et legitimt krav som kan innfris. Hvis ikke regjeringa gjør det, vil Fagforbundet oppfatte den tvungne lønnsnemnda som en del av et politisk spill, der deres medlemmer og de streikende blir brukt som brikker.

– Da er det en naturlig tolkning for oss at streiken ikke blir stoppet fordi det er fare for liv og helse, men fordi høyreregjeringa er uenige med de streikende og et massivt flertall i folket. Mens fagbevegelsen og folket krever pensjon fra første krone, har regjeringspartia stemt ned forslag om dette i Stortinget, legger lederen av Fagforbundet vekt på.

Mette Nord forventer at medlemmene får gjennomslag for kravet om pensjon fra første krone i lønnsnemnda. Helt uavhengig av resultatet der, vil de fortsette kampen for at alle norske arbeidstakere skal få rett til pensjon fra første krone.

Streik kunne vært unngått 

– Vi forstår at de sykehusansatte er sinte og skuffet over at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

Det sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik i en kommentar til at regjeringen i går vedtok å stoppe sykehusstreiken. Hun mener regjeringen spiller aktivt på lag med arbeidsgiverne.

– Dette handler egentlig om at både arbeidsgiverne og regjeringen er motstandere av det rettferdige kravet om pensjon fra første krone, slår Hessen Følsvik fast. 

Saken fortsetter under annonsen

Hessen Følsvik viser til at kravet om pensjon fra første krone også for deltidsansatte og lavlønte på sykehusene, har støtte i hele fagbevegelsen og i et stort flertall av befolkningen. 

– Alle andre unntatt regjeringen og arbeidsgiverne ser urettferdigheten i at de som tjener absolutt minst, også blir fratatt muligheten til å tjene opp til pensjon i alderdommen, sier hun. 

LO skriver i en pressemelding at tvungen lønnsnemnd kunne vært avverget dersom arbeidsgiverne hadde søkt om dispensasjoner fra streiken. 

– Det har de ikke gjort, noe som etter vår mening svekker hele begrunnelsen om fare for liv og helse. Vi hadde forventet at regjeringen også så dette. Og at regjeringen i det minste stilte spørsmål ved at arbeidsgiver helt har unnlatt å søke om dispensasjoner, sier Hessen Følsvik og fortsetter:

– Derfor er det sterkt betenkelig at regjeringen går til det skritt å stoppe streiken nå. Det etterlater et inntrykk av at arbeidsgiverne spiller på lag med arbeidsgiverne og fratar arbeidstakerne deres rett til å kjempe for sine krav. Det er ikke holdbart, legger hun til. 

– Glad streiken er over

Arbeidsgiverforeningen Spekter skriver i en pressemelding at de tar regjeringens avgjørelse om tvungen lønnsnemnd til etterretning.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er bra at streiken LO/YS iverksatte er over, slik at driften i sykehusene kan gjenopptas og tilbudet til pasientene normaliseres, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

De ansatte som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig.

Dette betyr at resultatet av årets lønnsoppgjør for LO og YS i helseforetakene i sin helhet vil bli fastsatt av rikslønnsnemnda. Dato for behandling i rikslønnsnemnda er foreløpig ikke avklart.

– Vi legger streiken bak oss, og ser nå frem til å gjenoppta partssamarbeidet med LO og YS om videre utvikling i sykehusene, sier Bratten.