iStock

29 personer døde i arbeidsulykker i fjor

Publisert: 4. februar 2020 kl 06.22
Oppdatert: 4. februar 2020 kl 06.37

I fjor var det 29 mennesker som mistet livet i arbeidsrelaterte ulykker. – Antallet holder seg på et lavt nivå, sier Arbeidstilsynet.

De siste ti årene har gjennomsnittet ligget på 38 arbeidsskadedødsfall per år, mens det de siste tre årene har tallet ligget på 28 dødsfall i snitt.

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Alle som omkom i arbeidsskadedødsfall i fjor, var menn.

Bygg- og anlegg overrepresentert

Næringen som peker seg ut med flest dødsfall, er bygg- og anleggsvirksomheten, med ni dødsfall. Transport og lagring, samt jordbruk, skogbruk og fiske, har begge fem dødsfall hver. Tre menn døde i industrinæringen.

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, men det skjer likevel fortsatt altfor mange alvorlige ulykker i næringen, noe årets tall også viser. Bygg og anlegg er en risikoutsatt næring, og vi vet at det fortsatt er mange virksomheter som har et stort potensial til å arbeide bedre med helse, miljø og sikkerhet, sier Vollheim.

Annonse

To tredeler av dødsulykkene skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin.

Færre utenlandske døde

Det er også færre utenlandske arbeidstakere som dør på jobb. I fjor var det kun to stykker, begge fra Polen. Til sammenligning var det fem utenlandske arbeidstakere som mistet livet i arbeidsulykker året før.

– Utviklingen vi har sett de siste årene med en stadig lavere andel utenlandske arbeidstakere blant de omkomne, ser dermed ut til å fortsette, sier Vollheim.

Hun legger til at det er mange bedrifter som ikke har det mest elementære på plass når det gjelder ulykkesforebygging.

– Ulykker kan og skal forebygges. Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir skadd eller mister livet på jobb, men det krever at man jobber med sikkerhet på alle nivåer hver eneste dag, sier hun.

 

Annonse