SNAKKE SAMMEN: Som skattedirektør tok Hans Christian Holte opp den manglende muligheten for å snakke sammen på de såkalte A-krimsentrene. Nå har Holte blitt Nav-sjef og kan få oppfylt ønsket om bedre muligheter til å utveksle informasjon.

Vidar Ruud / NTB

Mæland vil la Nav utveksle taushetsbelagt info med andre etater

Publisert: 2. september 2020 kl 11.10
Oppdatert: 22. september 2020 kl 10.40

Ifølge NRK sendes et lovforslag om dette på høring.

– Dette er saker som handler om å sikre personvern samtidig som man greier å jobbe mot arbeidslivskriminalitet. Så det har tatt litt tid å avklare disse spørsmålene, men vi mener nå at vi sender ut et veldig godt lovforslag, som gjør at offentlig ansatte får det verktøyet de trenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Skatt, Nav, tilsyn og politi

Hun ønsker at Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet i mye større grad skal kunne dele opplysningene og på den måten avdekke kriminalitet.

 At etatene samarbeider tett er viktig.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener det er helt avgjørende å få noe slikt på plass.

– At etatene samarbeider tett er viktig. Nå får de også muligheten til å få tilgang til taushetsbelagt informasjon når det er nødvendig for å ta dem som unndrar seg blant annet innbetaling av skatt, sier han til NRK.

Saken fortsetter under annonsen

Etterlengtet forslag

I et intervju med NTB i juli i år tok Hans Christian Holte – daværende skattedirektør og nå Nav-sjef – opp nettopp den manglende muligheten for å snakke sammen på de såkalte A-krimsentrene. Han var utålmodig og mente det hastet med lovendringer.

– Det har tatt altfor lang tid. Det har gått mange år, og dette har hele tiden hemmet arbeidet vårt. Når vi på den ene siden oppfordres til tett samarbeid for å løse dette samfunnsproblemet, så er det viktig at vi også får de nødvendige verktøyene for å kunne gjøre jobben skikkelig, sa Holte.

Viste til Sverige

Den påtroppende Nav-sjefen viste til at svenske myndigheter har fått på plass et regelverk som åpner for deling av taushetsbelagte opplysninger mellom aktørene.

– Når vi får politiske signaler om å virkelig gjøre noe her, så er det også viktig at det legges til rette for at vi faktisk kan samarbeide, sa Holte til NTB.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no