DIGITAL OPPFØLGING: Siden 12. mars har deltakere på arbeidsmarkedstiltak blitt fulgt opp digitalt. Det har fungert bra, men deltakerne trenger å få prøve seg reelt i arbeidslivet, påpeker Arbeid & Inkludering.

Foto

Ridofranz/iStock

Regjeringen advares mot å sette arbeidsmarkedstiltak på pause

Publisert: 12. mai 2020 kl 14.47
Oppdatert: 12. mai 2020 kl 14.52

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen at Norge i år vil ha den høyeste arbeidsledigheten i etterkrigstiden. Regjeringen har likevel ikke lagt inn økte bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak.

Smitteverntiltak som følge av koronapandemien har ført til vesentlige restriksjoner på gjennomføringen av slike markedstiltak. Dermed er det så langt i år brukt mindre penger enn budsjettert på dette, og regjeringen skriver følgende i budsjettforslaget:

«Regjeringen vil vurdere omfanget av arbeidsmarkedstiltak etter hvert som restriksjonene knyttet til smittevern blir lempet på og bedrifter og tiltaksarrangører kan ta imot tiltaksdeltakere. Den store usikkerheten innebærer at det ikke er hensiktsmessig å foreslå endringer i bevilgningen nå.»

Kritisk bransjeorganisasjon

Foto

HAR KAPASITET: Vi trenger å få fart på systemet igjen. Tiltaksarrangører har ledig kapasitet og kompetanse til å hjelpe flere i jobb, sier Kenneth Stien. (Foto: Arbeid & Inkludering)

Bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO, som representerer mer enn hundre arbeidsinkluderingsbedrifter, er kritisk til at regjeringen avventer å satse mer på arbeidsmarkedstiltak.

– Regjeringen kan ikke vente lenge. Tiltaksarrangører har kapasitet og tiltaksdeltakere bør innenfor et tydelig smittevernsregime få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet igjen, sier direktør Kenneth Stien.

Saken fortsetter under annonsen

Selv om gjennomføring av tiltak har bremset opp, er de reelle behovene for arbeidsmarkedstiltak er større enn noen gang, konstaterer han

– Pauseknappen kan ikke holdes inne lenge. Vi trenger å få fart på systemet igjen. Tiltaksarrangører har ledig kapasitet og kompetanse til å hjelpe flere i jobb, sier Stien.

Vi har også mottatt meldinger om at innsøking fra Nav enkelte steder nesten har bremset opp.

Digital oppfølging

Siden 12. mars har tusenvis av mennesker som er på arbeidsmarkedstiltak blitt bedt om å holde seg hjemme. Arbeid og inkluderingsbedrifter har fulgt tiltaksdeltakere opp digitalt, og det har fungert bra, ifølge Arbeid & Inkludering.

– Men dette er mennesker som trenger å få prøve seg reelt i arbeidslivet. Selv i dagens arbeidsmarked er det muligheter til det. Det bør derfor i større grad åpnes opp for dette, slik at man nå kan få større fart i tiltaksgjennomføringen, mener Stien.

Må åpne opp

Saken fortsetter under annonsen

Han har forståelse for at tiltaksdeltakere bare har fått digital oppfølging i perioden vi har vært igjennom, men mener det nå må åpnes opp i større grad.

– Dette handler om progresjonen til den enkelte, hvor følelsen er at man blir stående lenge på startstreken i et løp som har som formål å ende i betalt jobb. Det er også sårbare grupper som kan ha behov for større trygghet og relasjonsbygging som ikke fullt ut kan erstattes digitalt, påpeker Stien.

– Vi har også mottatt meldinger om at innsøking fra Nav enkelte steder nesten har bremset opp. Noen steder kan det være fare for at veiledere permitteres. Det vil være svært paradoksalt i en situasjon hvor ledigheten er stor og det det er mange grupper som trenger bistand for å komme i jobb, sier direktøren i Arbeid & Inkludering.