INKLUDERINGSDUGNAD: Den såkalte inkluderingsdugnaden ble lansert i 2018 som en del av Jeløya-plattformen og ble videreført i Granavolden. Torbjørn Røe Isaksen (H) tok over styringen av Arbeids- og sosialdepartementet 24. januar. 

Foto

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Røe Isaksen

Sats på dem som ikke har A4-bakgrunn

Publisert: 3. februar 2020 kl 08.26
Oppdatert: 3. februar 2020 kl 08.26

Regjeringen stiller topptungt på møtet i Oslo knyttet til den såkalte inkluderingsdugnaden, regjeringens satsing på å få flere i jobb.

– Møtet blir viktig for å holde trykket oppe hva gjelder å få flere som står utenfor, inn i arbeidslivet, sier Isaksen til NTB.

I tillegg til arbeids- og sosialministeren deltar statsminister Erna Solberg (H), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

– Gode erfaringer

Representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er også blant dem som vil være til stede.

– Erfaringene fra mange bedrifter som jeg har besøkt, er at de som tar sjansen på noen som ikke er helt A4, får hardtarbeidende og lojale ansatte, sier Isaksen.

Han tok over styringen av Arbeids- og sosialdepartementet 24. januar.

Saken fortsetter under annonsen

Inkluderingsdugnaden ble lansert i 2018 som en del av Jeløya-plattformen og ble videreført i Granavolden for ett år siden.

Venter på tall

Blant målene som ble lansert i 2018, er at 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller såkalt hull i CV-en.

– Dette iverksettes allerede, sier Isaksen.

Regjeringen har imidlertid ikke satt noen dato for når målet skal være nådd. Den har heller ikke tall som viser hva prosentandelen er i dag, ifølge Isaksen.

– Rapporteringsplikt inngår i målet, så vi vil i framtiden kunne si hvor vi står, sier han.

Stadig flere unge uføre

Saken fortsetter under annonsen

Det har vært en økning i antall uføretrygdede mellom 25 og 29 år de siste årene. Da Solberg-regjeringen tok over i 2013, var det 5.227. I 2019 var det til sammenligning 11.158, viser tall fra Nav.

– Det er ikke godt nok. Det som bekymrer meg mest, er de som faller permanent ut av arbeidslivet, eller de som aldri kommer inn, og da særlig de unge uføre, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder – redusert risiko for arbeidsgivere når de ansetter, styrking av tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer og styrking av mulighetene for opplæring.