Det er store forskjeller mellom yrkesgruppene i antall arbeidssøkere per ledige stilling. 

Foto
Gorm Kallestad / NTB
 
 

 

51 arbeidssøkere per ledige stilling innen reiseliv og transport

Publisert: 20. januar 2021 kl 11.53
Oppdatert: 20. januar 2021 kl 11.53

– Da ledigheten var på det høyeste i april 2020, var det 20 arbeidssøkere per ledig stilling i Norge. Selv om dette er klart redusert, er forholdstallet fremdeles svært høyt. Arbeidsmarkedet kan beskrives som summen av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, og akkurat nå er det særlig tilbudssiden som er ekstremt høy, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav til Navs nettmagasin Memu.

I snitt er var det i desember ni arbeidssøkere per ledige stilling. Det er nesten fire ganger så høyt som i januar og februar i fjor, før koronakrisen slo inn.

Likevel viser Nav-tallene at ledigheten er skjevt fordelt. I yrker innen helse, pleie og omsorg er det 1,9 arbeidssøkere per ledige stilling. For enkelte yrker, blant annet sykepleiere, er det langt flere ledige stillinger enn det er arbeidssøkere.

Innen reiseliv og transport og transport er situasjonen motsatt. Der er det hele 51 søkere per ledige stilling.

– Blant arbeidssøkere med yrker innen reiseliv og transport, serviceyrker, ledere, og butikk- og salgsarbeid er det nå svært mange arbeidssøkere for hver ledig stilling. Dette er de yrkesgruppene som har vært, og fortsatt er, mest påvirket av koronapandemien. Her vil konkurransen om de ledige stillingene være svært høy, sier Ulf Andersen.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no