HAR TAPT MOT DE STORE: Små og ideelle aktører er invitert til konkurranse om å levere tiltak for unge til Nav. Men de har tapt mot store, etablerte leverandører av Nav-tiltak.

Foto

ImageGap/iStock

Nav-konkurranse

Små og ideelle aktører utkonkurrert av kommersielle storkonsern

Publisert: 17. november 2021 kl 09.10
Oppdatert: 31. desember 2021 kl 19.57

I august i år gikk Nav ut med en invitasjon til nystartede bedrifter, ideelle aktører og andre mindre virksomheter om å delta i en konkurranse der førstepremien var å komme inn i varmen som leverandør av arbeidsmarkedstiltak til Nav.

– For at vi i Nav skal kunne utvikle stadig bedre tjenester, trenger vi nytenkningen og innovasjonskraften som er i oppstartsbedrifter, eller hos andre, mindre aktører, sa Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding om konkurransen 20. august.

Konkurransen gjelder prosjektet «Unge på vei til jobb» og går ut på å presentere nye løsninger for å hindre utenforskap blant unge.

– Blant annet ønsker vi å finne ut av om det er alternative måter å gjennomføre arbeidsavklaring på, enn de vi benytter oss av i dag, sa Holte.

Nå viser det seg imidlertid de små og nystartede virksomhetene har trukket det korteste strået i konkurransen. To store kommersielle selskaper, som tilsammen leverte tjenester til Nav for over 200 millioner kroner i fjor, kniver med en tradisjonell arbeid- og inkluderingsbedrift om å stikke av med seieren.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

INVITASJON: Nav-direktør Hans Christian Holte henvendte seg spesielt til oppstartbedrifter og ideelle aktører i invitasjonen til konkurransen. (Foto: Torstein Bøe/NTB)

Saken fortsetter under annonsen

Startupvennlige anskaffelser

Konkurransen er en del av den statlige satsingen StartOff, som ledes av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og handler om å gjennomføre startupvennlige anskaffelser i det offentlige.

Også DFØ har bidratt til å skape forventninger hos de små aktørene i sin omtale av konkurransen om å levere tiltak for unge til Nav.

«Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker å utfordre markedet, og da spesielt sosiale entreprenører og ideell sektor, med å bidra inn på dette feltet med sin kompetanse», skriver DFØ i en beskrivelse av konkurransen.

Håp om åpning i Nav

Sosiale entreprenører og andre små og ideelle velferdsaktører hadde altså gode grunner til å gjøre seg forhåpninger når de ble invitert til en konkurranse som tilsynelatende var skreddersydd nettopp for dem. Kanskje var dette muligheten de hadde ventet på for å få et fast forhold til Nav?

Saken fortsetter under annonsen

– Dette er veldig spennende og noe vi gjerne vil være med på. Det åpner en mulighet for at nye aktører kan få innpass hos Nav, sa gründer og daglig leder Annette Lilletvedt i PitStop til Velferd.no da vi skrev om invitasjonen til konkurransen i august.

PitStop har høstet anerkjennelse for sitt arbeid for å hindre utenforskap blant unge, men har opplevd å møte veggen i forsøket på å få til langsiktige avtaler med Nav.

Og PitStop er ikke alene. Sosiale entreprenører som lykkes godt i sitt arbeid med utsatte unge, sliter med å få langsiktige avtaler med Nav og andre offentlige etater, fortalte direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører til Velferd.no i desember i fjor.

– Sosiale entreprenører har ofte mye bedre resultater enn vanlige tiltak, fordi de er små og nært på de utsatte ungdommene. Men de passer tilsynelatende ikke inn i det offentlige anbudssystemet. Nav legger oftest ut store kontrakter på anbud, og disse er det vanskelig for små sosiale entreprenører å forholde seg til, sa Leiner.

Les også: Til kamp mot utenforskap: Nå vil regjeringen satse på sosiale entreprenører

Har møtt veggen igjen

Så hvordan har det gått med konkurransen Nav og DFØ utlyste i august? Ikke særlig bra, sett med øynene til oppstartsbedrifter, sosiale entreprenører og ideelle aktører.

Saken fortsetter under annonsen

Da fristen var gått ut, hadde 56 deltakere levert idéskisser i konkurransen. Nå er det avgjort hvilke tre av disse som går videre i et finaleheat.

Navnet på finalistene kom trolig som en stor overraskelse på mange av konkurransedeltakere. For alle finalistene er store etablerte tiltaksleverandører til Nav: to store kommersielle konsern og en tradisjonell arbeid- og inkluderingsbedrift.

En av dem har riktig nok med seg et lite, nystartet teknologiselskap. Listen over finalister tyder likevel på at de sosiale entreprenørene og andre små, ideelle aktører har møtt veggen nok en gang. Og denne gang i en konkurranse som så ut til å være skreddersydd for dem.

Flernasjonale selskaper

Dette er de tre finalistene i konkurransen:

  • Frisk Utvikling
  • AS3 Norge og Encryptia
  • Astero Kompetanse AS

Frisk Utvikling er verken liten eller ideell og heller ikke det man vanligvis forbinder med en sosial entreprenør. Tvert imot er selskapet den største kommersielle leverandøren av arbeidsmarkedstiltak til Nav. I fjor gjennomførte selskapet tiltak for Nav til en verdi av 142 millioner kroner.

Saken fortsetter under annonsen

Frisk Utvikling er en del av Frisk Gruppen, som er etablert på 90 steder i Norge med om lag 700 ansatte og en årlig omsetning på om lag 800 millioner kroner. Tidligere i år ble Frisk Gruppen solgt til det danskeide helse- og redningskonsernet Falck, som har aktiviteter innenfor helsetjenester, ambulansetjenester og brannberedskap i 30 land

Også AS3 Norge er en stor og veletablert kommersiell tiltaksleverandør til Nav. Selskapet har i flere år vært inne på listen over de ti største tiltaksleverandørene til Nav, og selskapet mottok i fjor 62 millioner kroner av Navs tiltaksmidler.

AS3 Norge er en del av AS3-konsernet, som ble opprettet i Danmark i 1989. Konsernet oppgir på sine nettsider at det har mer enn 1.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Samarbeidspartneren til AS3 i konkurransen, Encryptia, presenterer seg på sine nettsider som «et tech selskap som tilbyr en spillbasert og morsom bootcamp bygget av ‘gamere for gamere’».

Den tredje finalisten, Astero, er en veletablert arbeid- og inkluderingsbedrift med hovedkontor i Molde. Bedriften har en lang historie som tiltaksleverandør til Nav og driver blant annet tiltakene avklaring, oppfølging, arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Astero er offentlig eid, med blant annet Møre og Romsdal fylkeskommune og flere kommuner i Møre og Romsdal på eiersiden. Selskapet feiret 50-årsjubileum i 2019.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Saken fortsetter under annonsen

Foto

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav. (Foto: Eivind Skifjeld/Nav)

Et paradoks

Hva er forklaringen på at Nav-konkurransen, som ble lansert som en konkurranse for oppstartsbedrifter og andre små og ideelle virksomheter, har gått inn i en finale der det står mellom kommersielle selskaper og en tradisjonell arbeid- og inkluderingsbedrift?

Spørsmålet går til avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav.

– Jeg er jo paradokset i at det er to store kommersielle selskaper og en etablert arbeidsmarkedsbedrift som har gått videre. Det var ikke helt det jeg hadde sett for meg da vi utlyste konkurransen, svarer han.

– Vi har ønsket å få inn nye ideer til hvordan arbeidsmarkedstiltakene kan gjennomføres. Vi appellerte spesielt til nye miljøer som ideelle virksomheter og oppstartsbedrifter, men har ikke lyktes med å få med noen av disse videre i konkurransen.

Flest etablerte aktører blant deltakerne

Selv om Nav og DFØ i invitasjonen til konkurransen spesifikt henvendte seg til små, ideelle og nystartede virksomheter, var det andre som viste større interesse for å delta.

– Majoriteten av de 56 idéskissene kom fra etablerte aktører. Et mindretall kom fra oppstartbedrifter og små og ideelle aktører. Vi hadde forventet at flere av disse ville delta i konkurransen, sier Grundtjernlien.

Bedre tjenester og innovasjon

– Det viktigste for oss er å få bedre tjenester og innovasjon i anskaffelser, understreker avdelingsdirektøren i Nav.

Han påpeker at Nav i denne konkurransen gikk fram på en annen måte enn ved tradisjonelle anskaffelser, der det er mer detaljerte kravspesifikasjoner.

– I utlysningen til denne konkurransen la vi større vekt på hva som var våre behov og på at markedet skulle komme opp med løsningen.

Konkurransen gjelder å utvikle et tiltak for unge innenfor Navs avklaringstiltak. Løsningen må derfor forholde seg til forskriften som gjelder for dette tiltaket.

– Noen av idéskissene inneholdt gode ideer, men de forholdt seg ikke til regelverket for avklaringstiltaket, som vi må følge. Og noen skisser var for snevre, konstaterer Grundtjernlien.

Vinnerløsningen kan brukes av flere

Videre forløp i konkurransen er at de tre finalistene videreutvikler sine skisser, og deretter kåres en av dem som vinner. Dette vil etter planen skje mot slutten av uke 47.

Vinneren vil utvikle en endelig løsning i samarbeid med Nav. Deretter er planen at Nav vil gå ut med en anbudsutlysning på et avklaringstiltak for unge, basert på denne løsningen. Andre enn vinneren av konkurransen vil dermed ha mulighet for å komme inn som leverandører av tiltaket, påpeker Grundtjernlien.

Vi vil ha de beste løsningene for brukerne og vil veldig gjerne ha med nye, mindre og ideelle aktører. 

Vil evaluere konkurransen

– Selv om det kan åpne seg en slik mulighet for noen, vil konkurransen innebære at mange har brukt mye tid og ressurser på å delta, uten å få noe igjen for det. Er det fornuftig å invitere til en konkurranse der 56 aktører bruker masse tid til å lage idéskisser og bare én kommer igjennom nåløyet?

– Vi vil evaluere konkurransen og se om dette er en god og bærekraftig måte å gå fram på for å få mer innovasjon i innkjøp, svarer Grundtjernlien.

– Vi vil blant annet se på om det var noe ved konkurransen som gjorde at det ble flest etablerte aktører blant deltakerne. Burde vi kanskje ha annonsert enda tydeligere for konkurransen for å nå de mindre aktørene?

Grundtjernlien forsikrer om at det vil komme nye initiativ fra Nav for å få til et samarbeid med små og ideelle aktører.

– Vi vil ha de beste løsningene for brukerne og vil veldig gjerne ha med nye, mindre og ideelle aktører. Ved å få med andre typer aktører kan vi få nye ideer og løsninger som ellers vil gå under radaren, poengterer han.

Han utfordrer samtidig de små og ideelle aktørene til selv å bli flinkere til å tenke utenfor boksen. 

– Noen ideelle aktører er fastlåst i sin måte å jobbe på. Men de må også tenke nytt, sier Jan Erik Grundtjernlien.

Les også: Sosiale entreprenører slipper ikke inn i varmen

StartOff-prosjektet

Konkurransen om «Unge på vei til jobb» er en del av StartOff, som er en offentlig satsing for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

I en omtale av Nav-konkurransen, skriver DFØ blant annet dette om StartOff:

«StartOff er et program som skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å hente ut innovasjonskraften i oppstartsmarkedet. For å realisere dette tilrettelegger StartOff for anskaffelser som gjør det enklere for mindre selskaper å bli leverandør til det offentlige.»