Statsminister Erna Solberg (H) redegjør om koronasituasjonen i Stortinget tirsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB
 
 

Ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere – Frp reagerer

NTB
Publisert: 9. mars 2021 kl 10.47
Oppdatert: 10. mars 2021 kl 12.15

– Siden grensen stengte 29. januar, har de ikke hatt mulighet til å komme på jobb, og mange har ikke fått lønn. Nå foreslår vi en ny kompensasjonsordning basert på sykelønnsordningen, da dette gjør det mulig å få på plass en ordning forholdsvis raskt, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg varsler at hun informerte sin svenske kollega Stefan Löfven om ordningen tirsdag morgen.

– Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som kan lette situasjonen for de mange svenskene som jobber i Norge, sier Solberg.

Ordningen vil gjelde for pendlere bosatt i EØS-området.

– Ikke norske skattebetaleres jobb

Fremskrittspartiets arbeidspolitiker Erlend Wiborg varsler at partiet ikke støtter dette.

– Frp er imot dette da vi mener norske velferdsytelser skal gå til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge. Regjeringens kompensasjonsordning vil gå til folk bosatt i Romania, Polen, Latvia, Sverige og så videre, sier Wiborg til NTB.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er ikke norske skattebetaleres jobb å finansiere disse. Vår jobb er å sikre de som bor i Norge, så er det opp til Polen, Sverige, Romania og andre europeiske land å sørge for sine innbyggere.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener derimot at det er viktig å få på plass kompensasjonsordningen.

– Mange utenlandske arbeidstakere har opptjent rettigheter i folketrygden. Med økende smittetall i Norge må vi regne med strenge innreiserestriksjoner i lengre tid. Derfor er det viktig med en ordning som sikrer at berørte arbeidstakerne som ikke får lønn, likevel har noe å leve av, sier Isaksen.

Opp til 600.000

Kompensasjonen skal etter regjeringens forslag være på 70 prosent av sykepengegrunnlaget, opp til 6 G (som tilsvarer rundt 600.000 kroner).

Arbeidsgiver får mulighet til å forskuttere kompensasjonen, som deretter skal refunderes gjennom Nav. Arbeidsgivere som har betalt ut lønn før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget.

Regjeringen varsler at det om kort tid vil bli lagt fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak knyttet til ordningen.

Saken fortsetter under annonsen