Stortingspresident Tone Trøen vil innføre flere tiltak i kampen mot trakassering og mobbing av folkevalgte. 

Foto
Vidar Ruud / NTB
 
 

 

Stortinget tar grep etter trakasseringsavsløringer

Publisert: 8. juli 2021 kl 10.01
Oppdatert: 8. juli 2021 kl 10.01

Tiltakene kommer i etterkant av at én av seks stortingsrepresentanter svarte at de hadde opplevd mobbing eller trakassering det siste året i en undersøkelse i 2019, skriver NRK.

– Det skal ikke være noen tvil om at Stortinget har nulltoleranse for mobbing og trakassering, sier Trøen.

Tiltakene innebærer blant annet at nulltoleranse mot mobbing og trakassering skal inn i den etiske veilederen til representantene. Det skal gjøres nye undersøkelser om temaet annethvert år, og Stortinget skal utrede om de skal opprette en ekstern varslingskanal.

To tredjedeler av stortingsrepresentantene som oppga i undersøkelsen at de var blitt utsatt for mobbing eller trakassering, var kvinner. Det bekymrer Trøen.

– Den trakasseringen som kvinnelige folkevalgte forteller om, er et problem for oss, men den er også et stort globalt problem. Det kan innebære at kvinner mister motet og lysten til å ta på seg politiske tillitsverv, men også lederroller. For oss er det en trussel mot demokratiet og et tilbakesteg i likestillingskampen, og derfor er dette noe vi må stå sammen om.

Saken fortsetter under annonsen