Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,4 prosent i januar 2022 til 3,2 prosent i april. Foto: skynesher/iStock

Arbeidsledigheten ned fra januar til april

Publisert: 23. juni 2022 kl 08.40
Oppdatert: 23. juni 2022 kl 13.31

Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse torsdag.

Fra januar til april i år ble det 4.000 færre arbeidsledige. I samme periode var det 0,3 prosent flere jobber.

Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,4 prosent i januar 2022 til 3,2 prosent i april.

I april var det 93.000 arbeidsledige mellom 15 og 74 år i Norge. I alt er 2,9 millioner mennesker i arbeid. Det er 23.000 flere i arbeid nå enn i januar, noe som betyr at arbeidsstyrken har økt.

Foreløpig økning i mai

Ifølge foreløpige tall for mai var det en økning i antall jobber i Norge på 0,3 prosent fra måneden før. Også i antall arbeidere var det en økning, på 0,2 prosent.

I hele landet er det 2,7 millioner arbeidere og 3 millioner jobber. For ett år siden var det henholdsvis 2,6 millioner arbeidere og 2,8 jobber, altså har antall arbeidere steget med 5,6 prosent, og antall jobber har steget med 6,8 prosent.

Annonse

Økning i hotell og restaurant

Innen gruppen overnatting og servering økte antall lønnstakere med 1,2 prosent fra april til mai, ifølge foreløpige og sesongjusterte tall. Det var mest i landet. Neste er bergverk og utvinning og deretter helse- og sosialtjenester med en økning på henholdsvis 1,7 og 0,1 prosent.

Yrkesgruppen som mistet flest arbeidere, var industriarbeid med en nedgang på 0,1 prosent.

Snittlønn i mai i Norge
Oversikt over antall arbeidere av ulikt kjønn og alder i mai, med snittlønn og prosentvis lønnsendring fra måneden før i parentes:
* Menn 24 eller yngre: 174.950 (21.260 kr, +0,3)
* Kvinner 24 eller yngre: 175.331 (13.600 kr, +4,8)
* Menn 25–39: 480.038 (47.560 kr, +0,2)
* Kvinner 25–39: 423.926 (37.670 kr, +1,9)
* Menn 40–54: 467.748 (61.120 kr, -0,3)
* Kvinner 40–54: 418.027 (44.660 kr, +0,8)
* Menn 55–66: 265.081 (60.870 kr, -0,4)
* Kvinner 55–66: 235.170 (42.990 kr, +1,3)
* Menn 67 eller eldre: 37.687 (35.420 kr, -1,6)
* Kvinner 67 eller eldre: 23.417 (21.830 kr, +3,6)
 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no