Illustrasjonsfoto. Terje Pedersen / NTB

Over hundre varsler fra politiansatte om kritikkverdige forhold

Publisert: 29. juni 2022 kl 09.12
Oppdatert: 29. juni 2022 kl 09.12

­De siste fire årene er det varslet om kritikkverdige forhold i politiet 101 ganger. Det er flest varsler i Sørvest politidistrikt.

På forespørsel fra Stavanger Aftenblad har Politidirektoratet (Pod) laget en oversikt over varslingssaker i årene 2018 til 2021. Direktoratet fant 101 varslingssaker.

Arbeidsmiljø, samarbeid og ledelse var den største kategorien av varslingssaker, med 26 varsler. 84 av varslene var knyttet til landets politidistrikter, og 18 av disse gjaldt Sørvest politidistrikt. Færrest varslingssaker hadde Trøndelag og Sørøst politidistrikter, med ett hver.

En tredel av varslene – totalt 34 – gjaldt politimestre og sjefer for spesialorganer i politiet. Også her ligger Sørvest politidistrikt på topp, med åtte varsler mot politimesteren.

Fire av varslene mot sjefer i politiet førte til at det ble avdekket kritikkverdige forhold. Dette gjelder ingen av varslene mot politimesteren i Sørvest.

– Jeg registrerer at jeg ikke har fått kritikk i sakene som har vært rettet mot meg, skriver politimester Hans Vik til Aftenbladet.

Hvor mange av de totalt 101 varslingssakene som har ført til at det er avdekket kritikkverdige forhold, har ikke Pod kunnet gi et konkret svar på. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier likevel at etaten «har oversikt over hvor ofte det avdekkes kritikkverdige forhold».

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no