Foto

Kostnadssprekken til Fornebubanen skyldes også at prosjektet har undervurdert usikkerhet knyttet til organisering og ledelse. Det er konklusjonen i en intern rapport. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rapport om Fornebubanen kaster nytt lys over kostnadssprekken

Publisert: 11. mai 2022 kl 08.41
Oppdatert: 11. mai 2022 kl 14.19

Aftenposten har fått tilgang til en del av konsulentselskapet Dovres gjennomgang av prosjektet, som hittil har vært unntatt offentlighet.

Der konkluderes det blant annet med at Oslo kommune sliter med å samarbeide internt om Fornebubanen, at Oslo kommune og Viken fylkeskommune mangler erfaring med så store prosjekter, og at det er fare for at nøkkelpersonell forsvinner.

«Prosjektet har undervurdert usikkerhet knyttet til organisering og ledelse», heter det blant annet.

Dovre mener at Fornebubanen i sine tidligere estimater ikke hadde tatt nok høyde for at dårlige beslutninger kan koste dyrt, og mener at markedsusikkerhet og prosjektledelse og -styring alene gjør at man må øke avsetningen til forventet tillegg med nærmere 50 prosent.

I de nye beregningene er dette lagt inn, og det er en av de viktigste årsakene til at prislappen har økt kraftig.

– Vi oppfatter dette som konstruktive innspill. Vi har ingen grunn til å være uenige i deres vurdering, sier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no