Tajik

Seriøse aktører vil tilpasse seg regjeringens innstramminger

NTB
Publisert: 21. januar 2022 kl 07.44
Oppdatert: 21. januar 2022 kl 07.44

– Selv om vi foreslår en tydelig innstramming, vil det fortsatt være fleksibilitet i lovverket, som de seriøse virksomhetene vil kunne benytte seg av. De med høy andel innleide derimot kommer til å slite. Og det er hele poenget, sier Tajik til Klassekampen.

Arbeiderpartiet lovte før valget å forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Regjeringen har nå foreslått å stramme inn, men kun i byggebransjen og kun i østlandsområdet – Oslo, Viken og Vestfold.

Fagforeningene i byggebransjen, som lenge har lenge advart mot økt bruk av innleie, er positive til forslaget som ble sendt på høring onsdag.

Arbeidsgiversiden er derimot kritisk. Administrerende direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening mener bransjen ikke er tatt med på råd i regjeringens arbeid med saken.

– Vi kunnet bidratt med forslag til hvordan vi sammen kunne løse de problemstillinger regjeringen ønsker å løse. Regjeringen burde gått i dialog med BNL allerede under utarbeidelsen av forslaget, sa Solli til NTB onsdag.