– Den eneste løsningen på dette, er at flere får hele og faste stillinger, og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Foto

Rodrigo Freitas / NTB

Fagforbundet krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

Publisert: 19. januar 2023 kl 09.25
Oppdatert: 19. januar 2023 kl 09.25

­– Den eneste løsningen på dette, er at flere får hele og faste stillinger, og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en pressemelding.

I NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» fremheves det ifølge Fagforbundet hvordan eldre og pleietrengende må bo hjemme selv om de er svært syke. Den synliggjør også hvordan brukere får hjelp fra svært mange helsearbeidere, og hvordan de stadig møter nye ansikter.

Fagforbundet mener en viktig årsak til dette er at sju av ti helsearbeidere i Norge har en deltidsstilling og ikke fast jobb. Nord peker på heltidsstillinger og ny oppgavedeling som helt avgjørende for å sikre nok helsepersonell.

– En bedre fordeling av arbeidsoppgavene betyr blant annet at vi må se på om sykepleiere kan gjøre flere av de oppgavene som leger i dag utfører, og like viktig at helsefagarbeidere, helsesekretærer og andre yrkesgrupper kan overta oppgaver som sykepleiere i dag må gjør.

– Det er systemet som må endres, og det er politikerne som har ansvaret, sier Nord.

Saken fortsetter under annonsen