Dag Yngland
Ledelse

Kontrollerer et sterkt temperament

Samfunn

Verdensproblemer løses best i byen

Har tog – mangler skinner

Eurokrisen gir færre barnefødsler og flere konkurser

Spionasje – for sikkerhets skyld?

Sammen for fortsatt dominans

Overvåket eller ikke - fremtiden er mobil

Trenger tog – mangler penger

Ung og arbeidsløs

EU på skattejakt

Den virkelige eurokrisen

Strategispillet om Kypros

Krim og krig i cyberspace

EUSA, Vestens forente stater

Middelklassen monner mest for skattejegerne

Vi kunne alle levd 10 år lenger

Kommers og kontroll med ny teknologi

Folkefinans, skyggebanker og kredittvurdering

Sandy kan sparke i gang nye klimatiltak

Pengene holder liv i EUs fredsvisjon

De unge 68-erne er blitt eldre

Ut på nett, aldri trett?

Siste sjanse for å unngå gresk euro-exit

Europas «ville venstre» vil ut av gjeldsslaveriet