Kjetil Karlsen
Styremedlem Overlegeforeningen
Kjetil Karlsen er Styremedlem i Overlegeforeningen.

Spekters glansbilde