Stein Lier-Hansen
Administrerende direktør i Norsk Industri

Globalt samarbeid mot plastforurensning

Grønne innkjøp skaper industriell konkurransekraft

Partnerskap for klimakutt

Ny kurs for Norge?

God strategi for sirkulær økonomi

Teppefall for industrien med SVs skattepolitikk

Klimaomstilling og grønn industrivekst

Sykefraværet kan senkes – også i Norge

Norge klarer seg – hvis vi er kreative

Muligheter i ­sirkulære verdikjeder

Offentlig sektor må bygges ned!

Stengte kommunegrenser? Nei takk!

Meningsløs CO2-avgift

Grov avfallskrim må prioriteres

Landvind er politikk

Viktig EØS-avklaring fra Island

Industrien satser sirkulært

Konstruktiv tilnærming til opprydning i sjøbunn