Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør i Spekter

Debatten om helseforetaksmodellen – la mytene vike

Vi trenger mer relevant ledelsesforskning

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

En mer effektiv velferdsstat

– Gi musikk og scenekunsten moms!

Pi, pluss og produktivitet

Samfunn
/ for abonnenter