Oscar Amundsen
Professor ved Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap på NTNU

Kynisme og hjerneflukt i Viken?

Begjæret etter innovasjon

Debatt rundt grøten?

Hva kan Alex Ferguson lære oss om ledelse?