Anne Bergvad
Daglig leder i Retorika

Tillit, omdømme, politikk og sånt

Facebook-algoritmer kan avgjøre valget

Tillitsbasert ledelse ved hjelp av retorikken

Endringsledelse: Kommunikasjon som virkemiddel