Administrerende direktør i Innovasjon Norge

Seks ønsker for en ny plattform

Verden trenger grønne nordiske løsninger

Små endringer løser ikke store problemer