Kari Sollien
Leder i Akademikerne

Den nye regjeringen kan ikke svikte studentene

Klimaendringer krever kommunalt lederskap

Vi må stoppe forskerflukten

Kontorliv 2.0

Med kunnskap skal landet omstilles

De unge savner kontoret mest

Hjemmekontor post korona

Vi trenger eksperter på både mennesker og maskiner

Riktig med økt fedrepermisjon

Alle lærere og lektorer må få kompetansepåfyll