Johannes Sørbø er seniorrådgiver og ekspert på arbeidslivsmarkedet i Nav. Twitrer som @Arbeidsmarkedet.
Synspunkt

Viktigheten av sysselsetting