Olaf Thommessen
Adm. dir. i SMB Norge

En realistisk vei ut

Pandemijulen 2020

Lei av korona!

Klasseskillet i norsk næringsliv

En følelse av desperasjon…

Kom dere ut!

De viktigste ­velferdsskaperne