Dissentere, mangfold og nyskaping

Dissenterkoden: Rom for annerledestenkende!

Profitt og etikk, takk!

Finnes det en medmenneskelig kapitalisme?

Arbeid med mening

Tre spørsmål om endring

Kapitalismen som en positiv kraft

Hvordan bygger vi tillit?

Hva vi ikke bør lære av Hans Nielsen Hauge

Bok
Synspunkt

På tide å hedre Hauge

Haugiansk samfunnsansvar