Lederutdanning på avveie?

Hva sier dette om deres følgerskap, Siv og Trine?