Frode Solberg er styreekspert på Handelshøyskolen BI

En nødvendig fornyelse av våre styrer

Styreansvar kan ikke forsikres bort

Styreverv kan ikke autoriseres

Styret og digital strategi – 7 råd