rune.glomseth@phs.no
Politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen
Rune Glomseth
Rune Glomseth, f. 1955, utdannet ved Politiskolen i 1983, nå førsteamanuensis i organisasjon og ledelse. Han arbeider med lederutdanning ved Politihøgskolen. Glomseth har blant annet hatt ansvar for lederutviklingsprogrammer ved Politiets Sikkerhetstjeneste, Kripos og flere politidistrikter ved siden av faglig ledelse for ulike ledelsesutdanninger ved Politihøgskolen. Han har bred bakgrunn fra ulike stillinger i politiet gjennom 35 år. Glomseth leder en gruppe som utvikler en nordisk master i politiledelse. Han sitter i styret for International Police Executive Symposium og i det rådgivende styret for utvikling av en Master’s degree in International Security and Police management i regi av Rotterdam Business School, Erasmus University i Nederland. Han forsker på ledelse og organisasjonskultur samt endring i politiet. Glomseth bor på Hamar. rune.glomseth@phs.no.

– Spenn buen høyere!

Hvem er du leder for?

Klokskap og lederskap

Politiet har ikke plass til ledere med høydeskrekk