Synspunkt

Synspunkt | Julie Lødrup: A-laget

Når sluttet du å lære?

En fungerende modell

En fungerende modell

Et rettferdig pennestrøk

Synspunkt

Et arbeidsmiljø for fellesskapet

Vanlige arbeidsfolks regjering

Synspunkt

Hvem har ansvaret hjemme?

Når verktøyet blir problemet

Lavtlønnstillegg virker

Fremtiden begynner nå

Likelønnsdagen

Samfunn

Lik rett til utdanning krever politisk vilje

Krise koster

Synspunkt

Vi trenger varige løsninger for ­selvstendige

Kvinners ­økonomiske ­frihet