Pandemi-, krigs- og klimaspillet

Effektive økonomiske sanksjoner.

Global trygghetsøkonomi

Fra koronaøkonomi til krigsøkonomi

Vil vi ha store landsdelsregioner?

50 år som miljøøkonom

Samla Plan for Kraftutvikling

En enkel strømanalyse

Sportsnæringen og megastjernene

Klimapolitikk og frihetsberøvelse

Distriktene i spill

Norsk gasseksport og klimaeffekter

Grunnrentens velsignelser

Det store klimaspillet

Det økonomiske pandemispillet

Det økonomiske fotballspillet

Erfaring med forskning på innovasjon

Innovasjonskraften øker under pandemien

"Hølet på Hjelset"

Litt flaks