Mariann Crantz
Psykologspesialist i organisasjonspsykologi
Synspunkt

Synspunkt | Mariann Crantz: Hvordan gjøre gode vurderinger?

Hvordan få til teamfungering når vi ikke sitter i faste team?

Slik unngår du den ­farlige gruppe­tenkningen