Anne Kjersti Fahlvik
Konst. adm. dir. i Norges forskningsråd

Norge som vaksineprodusent?