Samfunnsdebattant og forfatter
Foto: Moment Studio
Synspunkt

Synspunkt | J.K. Baltzersen: Makt må desentraliseres

Synspunkt

Synspunkt | J.K. Baltzersen: Med tvang skal samfunnet formes

Folkeflertallets tyngdelov

Mer kongemakt?

Hvor uavhengig er sentralbanken egentlig?

Lavere tillit takk

Ikke bare næringsliv og milliardærer

Vakker, tilslørt makt

Massene og demokrati