Samfunnsdebattant og forfatter
Foto: Moment Studio

Folkeflertallets tyngdelov

Mer kongemakt?

Hvor uavhengig er sentralbanken egentlig?

Lavere tillit takk

Ikke bare næringsliv og milliardærer

Vakker, tilslørt makt

Massene og demokrati