Hva skjedde med «alle skal med»?

En plass rundt bordet

En inn – en ut

Gulrot fremfor pisk

Med rettferdighets­sansen som rettesnor