Kristine Kjellsen
Seniorkonsulent hos AFF.

Tilbake på jobben - fryd eller frykt?