Tone Danielsen
Førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Høyskolen Kristiania.

Kontrollsjefer ­hemmer nye tanker