Natalia Kucirkova
Professor ved FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS.

Etter at vi har slettet Facebook: Hva er fremtidens internett?