Knut Jørgen Vie
Knut Jørgen Vie er stipendiat ved AFI, OsloMet.

Etikk er mer enn regler og rutiner