Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør (NAV-direktør)
Synspunkt

Synspunkt | Hans Christian Holte: Å overskride fedrekvoten

Tre nøtter til NAV

Å dusje i virkeligheten

Synspunkt

Trygghet for landets borgere – trygghet for NAVs ansatte

Synspunkt

Har du et greit livsopphold?

Synspunkt

En vekker for NAV

Inspirerende inkludering

Fremtiden stiller store krav til AS Norge

Seks ambisjoner om endring i Nav

Nyansatt som Nav-direktør

Korona-effekten i 2025

Å bygge tillit er viktig, men kontroll trengs