SATSER: Regjeringen setter av penger både til flere heldøgns omsorgsplasser, samt kjøkken på sykehjem i sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her er eldre- og folkehelseminsiter Sylvi Listhaug (Frp) på besøk på Løketunet sykehjem.

Foto

Berit Roald/NTB Scanpix

Statsbudsjettet

Flere sykehjemsplasser - kutt i tannregulering

Publisert: 7. oktober 2019 kl 12.01
Oppdatert: 7. oktober 2019 kl 15.15

Regjeringen setter av 3,6 milliarder for å få 2000 flere heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

Halvparten av pengene skal gå til å bygge helt nye sykehjemsplasser, resten går til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser, kommer det frem i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Investeringstilskuddet til rehabilitering og utbygging av heldøgns omsorgsplasser styrkes dermed med 400 millioner kroner, men 140 millioner av disse skal øremerkes oppgradering av kjøkken i sykehjem.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By er ikke fornøyd.

– Det er fint med en økning, men dette er ikke nok til å sikre tilstrekkelig kapasitet fremover. NSF etterlyser konkrete tiltak som også bidrar til forsvarlig drift, uttaler By i en pressemelding.

Flere kommuner inn i prøveordning

Regjeringen ønsker at flere kommuner skal få prøve ut statlig finansiert eldreomsorg. Nå kan ytterligere seks kommuner kan få delta i prøveordningen, som er en kampsak for Fremskrittspartiet.

Saken fortsetter under annonsen

Målet med ordningen er å teste ut om en slik finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene.

I forslaget til statsbudsjett er det satt av totalt 22,1 millioner kroner til forsøket. Stjørdal, Selbu, Bjørnafjorden og Lillesand deltar allerede ut 2022.

De seks nye kommunene må søke om å være med innen 1. februar 2020.

En evaluering har tidligere slatt fast at forøket har ført til økte kostnader for tjenestene, mens antallet brukere ikke har økt.

Mer til sykehusene

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen også å styrke sykehusene med nesten 1,6 milliarder kroner.

1,58 millioner kroner skal blant annet brukes til å få ned ventetiden, og til investering i nye sykehusbygg. Økningen i rammebetingelsene vil ifølge regjeringen føre til en aktivitetsvekst i sykehusene på rundt 1,5 prosent.

Saken fortsetter under annonsen

Dette er likevel under den varslede veksten på 1,7 prosent fra 2019. 

Også fastlegeordningen blir gitt penger. Regjeringen foreslår å bruke om lag 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen.

De varsler flere tiltak for å styrke ordningen i en handlingsplan som skal komme våren 2020.

Går videre med sykehus på Gaustad

I tillegg bevilger regjeringen 100 millioner kroner, og garanterer for et lån på 29 milliarder, som skal sikre utbygging av nytt sykehus på Gaustad og utbygging på Aker sykehus.

Dette blir av flere tolket som spikeren i kista for Ullevål.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes er skuffet, og uttaler til NTB at Gaustad-utbyggingen er et prestisjeprosjekt for direktørsjiktet i helseforetakene.

Saken fortsetter under annonsen

– En løsning med lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker, kombinert med gradvis utbygging av Ullevål, vil trolig kreve mindre investeringer, og har nødvendig fleksibilitet for å møte framtidig befolkningsvekst, sier han.

Et viktig premiss for utbygging på Gaustad, er at tomta som Ullevål sykehus ligger på skal selges.

Foto

VIL BEVARE ULLEVÅL: Sykehusdemonstrasjon utenfor Stortinget i forbindelse med at statsbudsjette ble lagt frem. (Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix)

Kutter i tannbehandling og briller

Regjeringen forslår også å kutte i tannbehandlinger som er kosmetisk begrunnet og som ikke har konsekvenser for tannhelsen.

Begrunnelsen er, ifølge helseminister Bent Høie, at staten ikke skal sponse forbedringer av utseendet til barn.

– I dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det bør vi slutte med. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, uttaler Høie i en pressemelding.

Saken fortsetter under annonsen

Omleggingen fører trolig til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering hvert år reduseres fra 30 000 til 20 000.

I tillegg innfører regjeringen faste satser på stønader til briller til barn. Dette gjør de fordi Nav har funnet ut at det har blitt gitt refusjon for uforholdsmessige dyre briller.

Innføringen av faste satser fra 1. mars 2020 anslås å gi en innsparing på 122 millioner kroner.

Mye kjent på forhånd

Regjeringen hadde lekket mange nyheter fra budsjettet på forhånd. Mange av lekkasjene dreide seg om helse:

* 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere kjøkken på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

* 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus. 29 millioner skal gå til gatehospitalet i Bergen.

Saken fortsetter under annonsen

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

* 373 millioner kroner til e-helse. Av disse skal 138 millioner gå til å sikre drift og vedlikehold av nasjonale energiløsninger, 84 til styrking av pasientsikkerheten og etableringen av et standardisert språk, 131 skal gå til arbeid med nasjonal helseanalyseplattform, og 20 til modernisering av Folkeregisteret.

* Tarmkreftscreeningprogrammet skal bli permanent, så det bevilges 24,7 millioner kroner til dette, noe som gir en total ramme på 97 millioner kroner i året.

* 13,1 millioner kroner til et prøveprosjekt med heroinassistert behandling neste år. 300 ruspasienter i Oslo og Bergen skal få tilbudet om gratis heroin.