Utprøving av hurtigtester for korona startet ved teststasjonen på Aker sykehus i Oslo i begynnelsen av november. Hurtigtesten gir svar 15–20 minutter etter at prøven er tatt. Én strek, som i dette tilfellet, viser at testen er negativ. To streker betyr positiv test. 

Foto
Håkon Mosvold Larsen / NTB
 

Helsemyndighetene inngikk hurtigtestkontrakter uten anbudsrunde

Publisert: 2. desember 2020 kl 09.30
Oppdatert: 2. desember 2020 kl 09.30

Kontraktene med produsentene Abbott Rapid Diagnostics AS og Roche Diagnostics AS for innkjøp av tre millioner hurtigtester kostet staten 280 millioner kroner.

Dokumenter NRK har fått innsyn i, viser imidlertid at da kontraktene ble signert 25. september og 1. oktober, var det ikke gjennomført en offentlig anbudsrunde, som loven sier det skal.

– Dette er et alvorlig brudd på regelverket som like fullt gjelder i en pandemi som ellers, sier medlem Marianne Dragsten i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) til NRK.

– Det er ikke sannsynliggjort at det ikke kunne ha vært planlagt en gjennomføring av en konkurranse. Det er ikke nok at det nå haster å gjennomføre, sier hun.

Innkjøpene ble gjort av Sykehusinnkjøp på vegne av Helse sør-øst. I en epost til NRK forklarer konserndirektør Atle Brynestad i Helse sør-øst RHF at «myndighetenes strategi og krav om omfattende testing og tilgang til produktene som på kort varsel ble tilgjengelig i markedet» gjorde at det ikke var anledning til å overholde alle anbudskrav.

Saken fortsetter under annonsen