HELSESKADELIG: Å sitte mye stille på fritiden kan gå utover den psykiske helsa.

Foto

Courtneyk/iStock

Stillesitting øker faren for depresjon

Publisert: 1. september 2020 kl 09.17
Oppdatert: 1. september 2020 kl 14.38

Det svenske tidsskriftet Arbetsliv omtaler to studier der forskere ved Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, og Karolinska Institutet har undersøkt sammenhengen mellom stillesitting og det å bli rammet av depresjon eller angst.

Deltakerne i studiene har svart på spørsmål om hvor mye de sitter på fritiden og på arbeid, hvor ofte avbryter stillesittingen og hvor ofte de opplever uro, nedstemthet og angst.

Den første studien viste at det var en sterk sammenheng mellom det å sitte mye stille på fritiden og forekomsten av depresjon og angst. Å sitte mye stille på jobben hadde imidlertid ikke en tilsvarende negativ effekt på den psykiske helsetilstanden.

– De som satt mye på fritiden, hadde nesten tre ganger så høy risiko for å oppleve depresjon og angstsymptomer, selv etter at vi har tatt hensyn til andre faktorer som utdanningsnivå, røykevaner, BMI (kroppsmasseindeks) og mosjonsvaner, sier dosent Elin Ekblom Bak ved GIH til Arbetsliv.

Den andre studien viste at de som ofte tok avbrekk i stillesittingen på fritiden, hadde halvert risiko for depresjon og angst sammenlignet med dem som aldri tok slike avbrekk.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no