TIDLIG INNSATS: Nesten halvparten av alle psykiske lidelser utvikles før 14-årsalderen, og tidlig utredning, diagnose og behandling er avgjørende for å forhindre langvarig nedsatt funksjon.

Foto

Mixmike/iStock

Unge skal få bedre psykisk helsehjelp

Publisert: 12. mars 2020 kl 09.55
Oppdatert: 12. mars 2020 kl 10.03

15 til 20 prosent av alle barn og unge i Norge i alderen 3 til 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon eller atferdsproblemer. Av disse har rundt 8 prosent en diagnostiserbar psykisk lidelse.

Nå utvikler fagfolk fra flere institusjoner i Norge og i samarbeid med utenlandske kollegaer et nytt digitalt hjelpemiddel. Det skal gjøre det lettere for folk i helsevesenet å ta de rette beslutningene og utrede og behandle barn og ungdommer med psykiske vansker bedre, skriver Gemini.no.

Digitalt beslutningssystem

Hjelpemiddelet er kalt IDDEAS. Det står for «Individualised Digital Decision Assist System», og kan oversettes til individualisert digitalt beslutningsstøttesystem på norsk.

Dette er et system som skal gi råd til helsepersonell basert på den best mulige kunnskapen om ulike psykiske lidelser hos barn og ungdom. Denne kunnskapen er basert på kliniske retningslinjer og store kliniske datasett fra mange års forskning og praksis.

– Vi håper at systemet kan gi barn og unge bedre behandling, fordi helsepersonell får støtte til å gi en mer spesialtilpasset og kvalitetssikret omsorg, sier prosjektleder professor og prosjektleder Norbert Skokauskas til Gemini.no.

Ny bruk av IKT

Saken fortsetter under annonsen

Informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT) er tatt i bruk i ulike deler av helsevesenet. Men til tross for at IKT er integrert i andre områder innenfor medisin, har ikke helsetjenestene for barn og ungdom til nå benyttet seg av denne teknologien, ifølge presentasjonen av IDDEAS-prosjektet på NTNUs nettsider.

Å ta i bruk IKT kan gi store forbedringer i hvordan vi ivaretar barn og ungdoms behov for psykisk helsehjelp i Norge, mener forskerne bak prosjektet.

Viktig med tidlig innsats

Nesten halvparten av alle psykiske lidelser utvikles før 14-årsalderen. Disse tilfellene kan være enkeltepisoder, men de kan fort bli kroniske og livsvarige.

Barn og ungdom er spesielt sårbare, og en ubehandlet psykisk lidelse kan gi varige men og funksjonsnedsettelse. Det er derfor svært viktig at barn og unge og deres familier får tilgang til forebyggende tiltak og at helsevesenet raskt setter i gang intervensjoner dersom sykdom er til stede, påpekes det i omtalen av det nye prosjektet.

Tidlig utredning, diagnose og behandling er avgjørende for å forhindre innleggelser og langvarig nedsatt funksjon, fastslås det.

Velferdkonferansen 2020: Psyken og jobben

Er du interessert i spørsmål knyttet til psykisk helse og arbeid? Da bør du komme på Velferdkonferansen 2020, som Velferd.no og Dagens Perspektiv arrangerer 12.-13. november i år.

«Psyken og jobben» er tema for konferansen, som vil ta opp følgende spørsmål:

Hva vet vi om sammenhengen mellom arbeid og psykiske helse?

Hva kan gjøres for å hindre at personer med psykiske helseproblemer faller ut av arbeidslivet?

Hvordan kan ulike aktører bidra: Hva kan gjøres av arbeidsgivere, arbeidstakere, Nav, helsevesenet, arbeidsinkluderingsbedrifter, organisasjoner og andre?

Hvordan kan de ulike aktørene samarbeide bedre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv med plass til personer som sliter psykisk?

For mer informasjon og påmelding: www.velferdkonferansen.no

Saken fortsetter under annonsen