Illustrasjonsfoto. 

Foto

Jil Yngland / NTB.

FHI

Alle voksne med Downs syndrom bør vaksineres

Publisert: 3. mai 2021 kl 08.42
Oppdatert: 3. mai 2021 kl 08.42

Tidligere har ikke personer med psykisk utviklingshemming vært nevnt når risikogruppene skal redegjøres for i FHIs prioriteringsliste, skriver Klassekampen.

Men nå presiserer FHI at psykisk utviklingshemmede kan få vaksine dersom de har nevrologiske eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Presiseringen kom inn i retningslinjene før helgen under avsnittet «Utdyping om risikogrupper ».

– Flere studier viser at Downs syndrom øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Alle personer med Downs syndrom som er 16 år og eldre er derfor prioritert for vaksinasjon, heter det på FHIs nettsider.

Klassekampen har tidligere avdekket at det er store variasjoner i om kommuner og bydeler følger FHIs prioriteringsliste for risikogrupper.

Mange steder har funksjonshemmede blitt bedt om å vente i vaksinekøen på lik linje med funksjonsfriske. Dette til tross for at funksjonshemmede som samlet gruppe har en forventet levealder på 67 år.

Saken fortsetter under annonsen