FLERE KONSULTASJONER: Antall polikliniske konsultasjoner og døgnopphold innen psykisk helsevern for barn og unge økte i fjor sammenlignet med året før.

Foto

Motortion/iStock

Barn og unge slet mer psykisk i fjor enn året før

Publisert: 2. februar 2021 kl 14.09
Oppdatert: 2. februar 2021 kl 14.09

Antall polikliniske konsultasjoner og døgnopphold innen psykisk helsevern for barn og unge økte i fjor sammenlignet med året før.

Det var også flere barn og unge som kontaktet fastlegen for psykiske problemer i siste halvdel av 2020 enn i samme periode i 2019. Det opplyser Helsedirektoratet. Direktoratet nevner ingen sammenheng mellom koronapandemien og fjorårets utvikling i nyhetsmeldingen som ble lagt ut tirsdag.

Sju prosents økning

Det ble utført 7 prosent flere polikliniske konsultasjoner for barn og unge i psykisk helsevern i 2020 sammenlignet med 2019. Totalt ble det utført nær 900.000 slike konsultasjoner i 2020.

Antall døgnopphold var også høyere i 2020 enn i 2019. I november og desember var det henholdsvis 28 og 6 prosent flere døgnopphold enn i tilsvarende periode året før.

Samlet for 2020 var antallet døgnopphold 8 prosent høyere enn i 2019. Dette var i hovedsak knyttet til flere døgnopphold som øyeblikkelig hjelp i andre halvår.

Flere voksne til konsultasjoner

Saken fortsetter under annonsen

Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne økte også, men her gikk antall døgnopphold noe ned.

Foreløpige tall for psykisk helsevern voksne for hele 2020 viser at det var 8 prosent flere polikliniske konsultasjoner og omtrent 8 prosent færre døgnopphold sammenlignet med 2019.

Totalt ble det utført om lag 1,87 millioner polikliniske konsultasjoner for voksne i psykisk helsevern i 2020.