Ledergruppa

Hvilken hatt velger du?

Publisert: 23. januar 2017 kl 09.48
Oppdatert: 23. januar 2017 kl 11.05

Ledergrupper. Hva sliter de mest med?

Førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo Henning Bang har studert ledergrupper i lang tid og mener at noe av det som skaper problemer i ledergrupper er at man ikke har klart definert hvilke rolle deltakerne skal ha.

– Medlemmene i gruppa har ofte ikke klart for seg hvilke rolle ledergruppa har i organisasjonen og hvilke rolle de selv har i gruppa. De vet ikke hvorfor ledergruppa er til, sier Bang.

Finn rollen

Han oppfordrer alle medlemmer av ledergrupper til å spørre seg: Hvilke rolle skal jeg ha? Er jeg tillitsvalgt for min enhet, og skal kjempe igjennom min enhets interesser? Eller har jeg en helt annen rolle når jeg er med i en ledergruppe?

– Jeg er opptatt av at når du er den del av en ledergruppe, kan du ikke ha på deg hatten som representant for din enhet. Du må ta på deg en annen hatt, nemlig den hatten du får som del av et kollektiv som sitter på toppen av en divisjon, sier Bang.

Forskeren tror svært mange ledergrupper strever med dette.

Saken fortsetter under annonsen

– Dette er et grunnleggende problem som ligger til grunn for mange av de problemene som oppstår i en ledergruppe, sier Bang.

Se video

Eksperten snakker mer om hvordan man skaper effektive ledergrupper.

I denne videoen snakker Henning Bang om ledergrupper.

Flere videoer og utdypende artikler finner du i vårt nye lederbibliotek.

Effektiv ledergruppe

Definisjonen på effektive ledergrupper har Henning Bang hentet fra Harvard-professoren Richard Hackman, som har skrevet mye om gruppedynamikk og team.

Saken fortsetter under annonsen

– Hackman sier at effektive ledergrupper skaper merverdi for dem som mottar tjenestene gruppa leverer og merverdi for medlemmene av gruppa, forteller han.

En ledergruppe er dermed ikke effektiv om ikke disse to kriteriene er oppfylt: Gruppa gjør en klar positiv forskjell for verdiskaping i organisasjonen og for individene i gruppa.

– I tillegg legger Hackman til en tredje kriterium, nemlig at gruppa blir bedre og bedre til å samarbeide over tid.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no