Lederutvikling

– Et marked på linje med prostitusjon, narkotika og våpen

Publisert: 4. januar 2017 kl 10.00
Oppdatert: 4. januar 2017 kl 10.18

– Jeg pleier å si at på verdensbasis så er lederutvikling et marked av samme type som prostitusjon, narkotika og våpen. Jeg sier det litt flåsete, men jeg mener det også seriøst for de er i omtrent like størrelsesorden og er omtrent like lite transparente.

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf, professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, mener lederutviklingsbransjen er lite transparent på den måten at du får vite lite om hva den egentlig gjør eller hvordan den oppnår målene sine.

– Ledere har ansvar for å skape resultater. Om du betaler en million kroner for lederutvikling, kan du få tilbake resultater verdt ti millioner. Men her finnes det altså mye magi og gamblertankegang, mener Arnulf.

Se video

Jan Ketil Arnulf snakker om hvordan og hvorfor man velger en lederstil og om man bør bruke penger på lederutvikling.

Svarene får du i denne videoen med Jan Ketil Arnulf og Rikke Lind

Saken fortsetter under annonsen

Flere videoer og utdypende artikler finner du i vårt nye lederbibliotek.

Arnulf mener det er viktig for ledere å ha et bevisst forhold til måten de leder på, det vil si sin egen lederstil.

– En god leder er trygg på hva hun prøver å få til. Lyttende, med hensyn til om vi er på vei til å få det til. Og fleksibel i valg av virkemidler for å få det til, oppsummerer BI-professoren.

– Tilpass stilen

Arnulf legger til at lederstil kan bli en form for maskering av når folk har et rigid og lite profesjonelt forhold til ledelse.

– Lederstil kan si mer om at personen har lite å spille på, at lederen handler på samme måte hver gang, sier han.

Arnulf er opptatt av å tilpasse etter hva man ønsker å oppnå og hvem man prøver å få med seg. Han forteller om sin tid i Kina, der han møtte lavt utdannede folk som gjorde manuelle jobber. Dette var folk med lite bakgrunns- og situasjonsforståelse, som ønsket og trengte klare, entydige beskjeder.

Saken fortsetter under annonsen

Når Arnulf så skulle lede en gruppe kinesiske professorer, måtte han benytte seg av en annen tilnærming.

– De visste alt om hva de skulle, mens jeg nesten ikke visste noe om det. Det er klart det var helt andre krav til hva jeg måtte gjøre for å få med meg dem. Det er ikke den samme jobben, sier han.

– Universelt

– Lederstilen må tilpasses organisasjonen og menneskene, sier Rikke Lind, tidligere statssekretær og nå generalsekretær i Redningsselskapet.

Rikke Lind

Rikke Lind

Lind forteller at hun i møte med folk fra salgs- og markedsavdelingen i Redningsselskapet åpner opp for at nye ting kan prøves ut og at det kan gjøres feil.

– Vi vil bygge en kultur der det er rom for at noen prosjekter går bra og noen går dårlig, sier hun.

Saken fortsetter under annonsen

Saken er en helt annen i beredskapsavdelingen, hvor det jobber sjøfolk som driver md livreddende arbeid. Her er det nulltoleranse for feil.

– Da må jeg som leder bruke et annet språk og andre måter og motiver på.

Lind legger allikevel til:

– Men jeg tror ledelse er ganske universelt. Det handler om få folk til å levere, og samtidig få dem til å trives og utvikle seg. Vi er i bunn og grunn ikke så forskjellige.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no