Foto

Pim Chu

6 stresstyper og hvordan du mestrer dem

Publisert: 20. desember 2018 kl 10.24
Oppdatert: 30. januar 2019 kl 09.31

Stress kan være skadelig for oss, spesielt dersom det får pågå i lang tid. På en arbeidsplass finnes det mange måter å bli stressa på, med mindre man tar tak i stresset tidlig og unngår at det får slå rot.

Arbeidsgiver har selvfølgelig et ansvar for å skape et godt og stressfritt arbeidsmiljø for sine ansatte, men arbeidstakere kan også gjøre en del selv for å unngå at stresset tar overhånd, skriver sertifisert coach og karriererådgiver Angela Fresne i et innlegg hos nettstedet Ellevate.

Her er 6 typer stress man kan møte på i en arbeidshverdag, og hvordan man takler dem, ifølge Fresne:

Arbeidsmengde

For mye arbeid er en klassisk kilde til stress, og her er det bare knallhard prioritering som gjelder, skriver Fresne. Avgjør hva som gjøres og hva som kan vente, og avklar disse valgene med ledelsen.

Urealistiske eller uklare forventninger

Hvis du kjenner at det blir stilt krav og forventninger til deg som du aldri kan innfri, så må du si fra. Men gjør det på en konstruktiv måte. Forklar hvorfor forventningene er for høye, og hva som er et mer realistisk mål.

Saken fortsetter under annonsen

Det samme gjelder når forvetningene er uklare. Når man ikke vet hva som blir forventet av en, er det også vanskelig å vite hva som skal til for å gjøre en god jobb. Be om avklaring snarest.

Omstilling

Alt som er nytt er ubehagelig i jobbsammenheng. Vi trives stort sett best når ting holder seg stabile. Men i dagens arbeidsliv er endring ikke til å komme bort fra, og da må vi håndtere det. Fresne anbefaler å prøve å se endringen i et større bilde – hvorfor skjer denne endringen i organisasjonen, i stedet for å tenke at den hender bare med deg.

I tillegg er det smart å oppsøke ledelsen og spørre om råd og veiledning.

Mangel på anerkjennelse

En opplevelse av ikke å bli sett og ikke få anerkjennelse kan være svært stressende. Tilbakemeldinger er et ledelsesansvar, men hvis du føler at det ikke skjer noe så kan du ta ansvar selv. Legg fram arbeidet ditt for andre og be om tilbakemeldinger, skriver Fresne.

Dårlige relasjoner

Saken fortsetter under annonsen

Dårlig stemning på kontoret er i toppsjiktet av stressutløsende faktorer. Hvis du jobber med folk du ikke kommer overens med lønner det seg nesten alltid å prøve å komme til bunns i hvorfor relasjonen ikke er god. Finn ut hva du kan gjøre for å bedre situasjonen – kan du være mer imøtekommende? Flinkere til å lytte? Flinkere til å gi ros? Ta din del av ansvaret, skriver Fresne.

Trakassering og mobbing

Blir du utsatt for dette bør du så raskt som mulig si fra til en person som har mandat til å gjøre noe med problemet, ifølge Fresne. I Norge kan det bety å benytte seg av de interne varslingsrutinene, som ifølge loven skal være på plass.

Nyhetsbrev
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.