Dreamstime

– Belønninger bør aldri baseres på nøkkeltall

Publisert: 6. august 2018 kl 10.51
Oppdatert: 22. mars 2019 kl 09.30

Hvis man spør tilfeldige mennesker om hva bedrifter bør gjøre – tenke kortsiktig gevinst eller langsiktig stabilitet – høres svaret ganske åpenbart ut. Tenke langsiktig. Men når alt kommer til alt er det ikke alltid slik. Kortsiktige nøkkeltall danner grunnlaget for suksess, og spiller ikke alltid på lag med den langsiktige verdiskapingen.

Mange virksomheter definerer prestasjonsmål og nøkkeltall som skal gjøre det enklere å holde oversikten over hva som produseres og skapes, og bidra til å øke verdiskapingen gjennom å koble belønning til disse nøkkeltallene.

Denne måten å drive en virksomhet på er ikke bare naiv, men kan være ødeleggende for verdiskapingen, mener professorene ved den franske handelshøgskolen INSEAD, S. David Young og Kevin Kaiser.

De forklarer problemet med for utbredt bruk av måltall.

Destruktiv målstyring

Denne typen ledelse bruker nøkkeltall som retningslinje for verdiskaping. Det kan godt hende langsiktig verdiskaping, vekst og andre mål ligger i bunn, men det er de kortsiktige målene som blir håndhevet.

Siden prestasjonsmålene blir brukt både for å avgjøre forfremmelser, lønn og bonuser, så finner ansatte raskt ut at de gjør det smartere i å jobbe slavisk etter måltallene i stedet for å tenke langsiktige verdier, skriver Young og Kaiser hos INSEAD.

Saken fortsetter under annonsen

Problemet med dette, mener professorene, er at for sterk målstyring kan gjøre at ledere investerer for lite i gode vekstmuligheter for å kutte i kostnadsnivået, eller unngår å bruke ressurser på opplæring og utvikling for de ansatte. I tillegg kan det oppstå gruppedannelser, hvor måltallene blir så viktige at samarbeid og informasjonsutveksling mellom team og avdelinger blir helt underordnet.

Siden måltall kan manipuleres, er de rett og slett et dårlig mål på verdiskaping, mener professorene.

Verdistyrt ledelse

Skal man skape verdi i dag, må man stille de riktige spørsmålene og tørre å eksperimentere, skriver Young og Kaiser. Og skal man klare å eksperimentere effektivt må man hele tiden utvikle seg og lære nye ting. Det krever at man greier å fri seg fra måltallene, og at verdiskaping heller blir en fundamental tankegang i alle ledd i organisasjonen.

Det betyr ikke at man skal slutte å benytte seg av måltall, men det betyr at man skal slutte å bruke dem som et mål på verdier og som et utgangspunkt for belønninger, understreker Young og Kaiser. Man kan bruke nøkkeldata til å analysere hva som går bra og dårlig i organisasjonen, og bruke det som grunnlag for læring og utvikling – som igjen er hele fundamentet for langsiktig verdiskaping.

Bonuskrigen

I Norge strides de lærde om hvorvidt bonuser og andre prestasjonskoblete belønninger fortjener å bli brukt som motivasjonsgrunnlag.

Saken fortsetter under annonsen

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no